https://www.youtube.com/watch?v=US1W6rBhyTI

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Bewindvoering is een maatregel die een kantonrechter kan nemen voor een meerderjarige die door zijn lichamelijke- of geestelijke toestand niet in staat is om zijn financiële administratie te regelen. U kunt hierbij denken aan personen met problematische schulden of personen die de regie over hun financiën zijn kwijtgeraakt.

De kantonrechter stelt in deze situatie een professionele bewindvoerder aan. Bij bewindvoering gaat het om de financiële belangen van de cliënt. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat alle financiën op orde zijn en dat alle rekeningen op tijd betaald worden. De eigendommen worden onder bewind gesteld, maar niet de cliënt zelf.

Het is niet altijd nodig om alle goederen onder bewind te stellen, soms gaat het over bepaalde goederen. De cliënt van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. De cliënt mag nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het sluiten van een contract of een huwelijk. Echter worden financiële beslissingen in overleg met de bewindvoerder genomen.

Wie zijn wij?

Uniek Bewind is gespecialiseerd in bewindvoering. We zetten ons in voor mensen die hulp of advies nodig hebben bij (dreigende) financiële problemen.

In Nederland krijgen steeds meer inwoners te maken met financiële problemen. Hierdoor ontstaat er zonder goede financiële begeleiding een uitzichtloze situatie. Financiële problemen kunnen zich bij een ieder voordoen, dus ook bij u! Wij maken op betrouwbare wijze uw financiën inzichtelijk.

Uniek Bewind zorgt ervoor dat de financiële situatie gestabiliseerd wordt en gehandhaafd blijft. Wij zorgen ervoor dat u een geschikte expert tot uw beschikking heeft, die gespecialiseerd is om uw specifieke belangen te behartigen. Tevens wordt uw zelfredzaamheid gestimuleerd, zodat u op een zelfverzekerde manier deel uit kunt maken van de samenleving.

Uniek Bewind staat voor persoonlijke benadering, waarin de belangen van u centraal staan.

Wij beschikken over een groot inlevingsvermogen en zijn betrokken bij onze cliënten. Dit zorgt voor een geslaagde communicatie. Bent u het overzicht kwijt, twijfel dan niet langer en neem contact met ons op. Voor ons is ieder mens uniek!

Meer weten?

Werkzaamheden

Na de benoeming wordt er een lijst opgesteld met een beschrijving van alle goederen die onder bewind vallen. Hierover ontvangt Uniek Bewind bericht van de griffie, vervolgens wordt er een kopie van de boedelbeschrijving opgestuurd naar de kantonrechter. Uniek bewind neemt beslissingen over het geld en de goederen van u die onder bewind staan.

Het is de taak van Uniek Bewind om vaste lasten te betalen.
Onder vaste lasten verstaan wij:
– Huur;
– Gas;
– Water;
– Licht;
– Ziektekosten.

Het leefgeld wordt vastgesteld op het moment dat de vaste lasten zijn betaald. Dit is een vast afgesproken bedrag, waarmee u in uw onderhoud kunt voorzien. Het is uw verantwoordelijkheid om het geld goed te beheren. Het leefgeld wordt door Uniek Bewind op uw leefgeldrekening gestort. Het bedrag hangt af van uw inkomen, uitgaven en schulden. Op het moment dat er meer geld overblijft, krijgt u ook meer leefgeld.

Uniek Bewind zorgt voor:

 • Aanvragen van de bewindvoering bij de kantonrechter
 • Bankrekeningen openen en beheren
 • Maandelijkse vaste lasten en rekeningen tijdig betalen
 • Uw maandelijkse leefgeld overmaken
 • Declaratie van ziektekosten
 • Aanvragen van huurtoeslag
 • Aanvragen van zorgtoeslag
 • Aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering
 • Aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Ieder jaar een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
 • Betalingsregelingen bij beheersbare schuldenlast
 • Telefonisch spreekuurcontact
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording (overzicht van inkomsten en uitgaven) aan de kantonrechter.

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden

U start de aanmeldingsprocedure door contact op te nemen met Uniek Bewind.
Dit kan op diverse manieren: telefonisch, mailen en via het contactformulier.

Stap 2: Intakegesprek

Wij maken kennis met u en bespreken uw financiële situatie. U krijgt hier de tijd en ruimte voor om samen met ons naar een idealistisch en realistisch doel te kijken. Tijdens de intakegesprek tekent u alle benodigde formulieren, zodat Uniek Bewind het verzoek naar de rechtbank kan versturen. Uniek Bewind verstuurd het verzoekschrift, de akkoordverklaring en de overige documenten op naar de rechtbank.

Stap 3: De zitting en beschikking van de rechter

De rechter verstuurd een uitnodiging voor de zitting. De rechter zal u een aantal vragen stellen over uw financiële situatie. Na uitspraak van de rechter ontvangt Uniek Bewind de beschikking. Vanaf dit moment is Uniek Bewind bevoegd om te handelen als bewind.

Contactgegevens

B. Balgobind
06 – 43 84 86 46
info@uniekbewind.nl

Telefonisch spreekuur

Maandag: 12:00 – 14:00 uur
Dinsdag: 12:00 – 14:00 uur
Woensdag: 12:00 – 14:00 uur
Donderdag: 12:00 – 14:00 uur

Heeft u ons telefonisch niet kunnen bereiken? Laat dan een bericht achter op de voicemail of stuur een e-mail.

Op nationale feestdagen zijn we gesloten.

  Betrouwbare en behulpzame bewindvoering